دعوت به همکاری

 

با توجه به اینکه بسیاری از خوانندگان مجموعه کتابهای تعلیم و تربیت بنیادین اظهار میدارند که کودکان خود را با این مجموعه کتابها بزرگ کردهاند و بعضا ادعا میکنند که سلامتی کودکان خود را مدیون این کتابها میدانند، ما آرزو داریم که این کتابها در همه خانوادههای دارای کودک خردسال حضور داشته باشند.

برای نیل به این هدف، از همه افراد فعال و پرانرژی دعوت میکنیم که اگر به دنبال شغلی هستند که هم درآمد عالی داشته باشد و هم با اهداف عالیه انسانی و معنوی مطابقت داشته باشد، با ما تماس بگیرند و به صورت پارهوقت یا تماموقت با تیم ما همکاری نمایند.

برای این منظور، لطفا با شماره 021Koodakan یا 0912Tarbiat تماس بگیرید یا به آیدی تلگرام ذیل پیام بدهید:

@O912Tarbiat

 

 

بازگشت به صفحه اصلی